Młodzieżowa Rada Warszawy

Młodzieżowa Rada Warszawy

Jak ubiegać się o patronat honorowy MRW

opublikowano: 2015-02-26 14:52, jan.siesicki

Informacja o sposobie wnioskowania oraz przyznawania patronatu honorowego

O patronat honorowy Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy może ubiegać się organizator wydarzenia, które posiada szczególną rangę edukacyjną, kulturalną, sportową, społeczną lub promocyjną.

Prośbę o patronat honorowy należy przesłać przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem wydarzenia na adres e-mail: weronikamatyka.mrw@gmail.com

W wiadomości z pośbą o patronat honorowy nad wydarzeniem powinny znaleźć się następujące informacje:

  • dokładny opis wydarzenia (cele, przebieg, terminarz wydarzenia, itp.)
  • informacje o organizatorze projektu (dane organizatora, kontakt, itp.)

W ciągu 48 godzin od przesłania wiadomości z prośbą o patronat honorowy, Przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st Warszawy po wstępnej weryfikacji zgodności wniosku z powyższym warunkami, podejmuje decyzję o poddaniu wniosku pod głosowanie ogółu Radnych. W tym celu Przewodniczący MRW udziela odpowiedzi zwrotnej organizatorom wydarzenia oraz zaprasza ich na najbliższą Sesję MRW, na której to organizatorzy będą mieli możliwość przybliżenia Młodzieżowym Radnym spektrum realizowanego przez siebie projektu. Wtedy to również odbędzie się głosowanie nad objęciem patronatem honorowym wydarzenia (w przypadku, gdy termin najbliższej Sesji przypada na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia lub w innych, szczególnych przypadkach, dopuszczalne jest przeprowadzenie nadzwyczajnego głosowania elektronicznego).

Jakie korzyści daje patronat honorowy Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy?

  • podkreślenie rangi wydarzenia;
  • możliwość umieszczenia logo oraz nazwy Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy na materiałach promujących wydarzenie;
  • dotarcie do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej MRW (w przygotowaniu) oraz na portalu społecznościowym Facebook (Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy);
  • bezpośrednie promowanie wydarzenia w Warszawskich szkołach ponadpodstawowych przez delegatów z danej placówki do Młodzieżowej Rady m.st Warszawy 

Otrzymanie patronatu honorowego Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy zobowiązuje organizatora do:

  • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz logo Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy we wszystkich materiałach organizatora;
  • dołączenia linku www.mrw.um.warszawa.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora 

W razie jakichkolwiek pytań, związanych z przyznawaniem patronatów honorowych, bardzo prosimy o kontakt: weronikamatyka.mrw@gmail.com