Młodzieżowa Rada Warszawy

Młodzieżowa Rada Warszawy

Samorząd Uczniowski

opublikowano: 2015-06-12 10:20, jan.siesicki

Czym jest Samorząd Uczniowski? Samorząd uczniowski to nie tylko trójki klasowe, nie tylko przewodniczący szkoły i zastępcy, samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły! Wszyscy bez wyjątku czyli również Ty.

Dla sprawniejszego funkcjonowania wybiera się przedstawicieli samorządu nie oznacza to jednak, że pozostali uczniowie nie mogą się wpływać na życie szkoły i to co się w nie dzieje.

Dokładne uprawnienia samorządu uczniowskiego określone są w artykule 55 Ustawy o Systemie Oświaty. Za sprawą samorządu szkolnego realizowane są podstawowe prawa ucznia, w tym:

 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

SU daje możliwość aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły. Działając wraz z innymi uczniami w SU realizujesz swoje pomysły, zdobywasz  przydatne, umiejętności i  ciekawe doświadczenie. a co najważniejsze zmieniasz swoją szkołę!

 Przykładowe inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, które i Ty możesz zrealizować w swojej szkole :)

 • „Zasadź drzewo pamięci” - wspólna akcja na rzecz Dnia Ziemi, połączona z uhonorowaniem wybitnych absolwentów.
 • Organizacja imprez rozrywkowo – tematycznych, tj. Walentynki, Dzień Wiosny, Andrzejki itp.
 • Przedstawianie uczniom sprawozdań z pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Nauczyciel – uczniem! Z okazji Dnia Dziecka – uczniowie stają się nauczycielami, a nauczyciele uczniami :)
 • Zapraszanie organizacji pozarządowych do współpracy z Samorządem Uczniowskim
 • Zaplanowanie obrad posiedzenia ONZ, NATO lub PE, gdy każda klasa reprezentuje różne państwo
 • Zorganizowanie Dni Absolwenta, w których osoby, które ukończyły szkołę opowiadają o tym, jak rozwija się ich życie po ukończeniu szkoły.
 • Zorganizowanie Szczęśliwego Numerka lub Dnia Bez Pytania

... i wiele, wiele innych – Samorząd Uczniowski jest miejscem, w którym możesz się wykazać pomysłowością, kreatywnością i dobrą organizacją pracy. Zaangażuj się już dziś!

O tym jak skutecznie działać w samorządzie uczniowskim najlepiej poczytać w publikacji Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. Standardy SU - Jak działać? Poradnik dla uczniów, dostępnej w wersji elektronicznej na www.ceo.org.pl/pl/samorzad/news/standardy-dzialania-samorzadu-uczniowskiego