Młodzieżowa Rada Warszawy

Młodzieżowa Rada Warszawy

XVI Sesja MRW - 11.05.2015

opublikowano: 2015-05-08 12:21, jan.siesicki

Zapraszamy na XVI Sesję MRW w dniu 11.05.2015 o godzinie 15.30 w sali 2018 na XX piętrze Pałacu Kultury i Nauki!

XVI Sesja MRW - 11.05.2015


Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza bardzo serdecznie na XVI Sesję MRW III Kadencji!
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 11 maja 2015 roku, w Biurze Rady m.st. Warszawy (sala 2018, XX piętro, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie).
Planowany początek obrad to godzina 15.30.

Wszelkie pytania bardzo prosimy kierować na adres e-mail: lukasz.wieclawski@mrds.warszawa.pl

Proponowany porządek obrad XVI Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 11 maja 2015 roku o godzinie 15.30:

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranych delegatów Młodzieżowych Rad Dzielnic na Radnych Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji...
4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 10 kwietnia 2015 roku
5. Sprawozdanie Prezydium MRW z działalności między Sesjami
6. Głosowanie nad wygaśnięciem mandatu Radnego Mateusza Rulskiego
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy
8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy
9. Informacja na temat strony internetowej MRW – Radny Jan Siesicki
10. Sprawozdanie ze spotkania Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z Prezydent m.st. Warszawy – Panią Hanną Gronkiewicz-Waltz – Wiceprzewodnicząca Marta Peret
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. Promocji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z działalności między Sesjami
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Współpracy Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z działalności między Sesjami
13. Sprawozdanie z działalności zespołu ds. organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad – Radny Bartosz Dąbrowa
14. Sprawozdanie z działalności zespołu ds. organizacji projektu „Zadaj pytanie Pani Prezydent” – Radny Jan Siesicki
15. Sprawozdanie z działalności zespołu ds. organizacji bitwy na balony z wodą – Radny Andrzej Kiernich
16. Sprawy bieżące
17. Wolne wnioski i zapytania Radnych
18. Zamknięcie Sesji

Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Miasta Stołecznego Warszawy
(-)
Łukasz Więcławski

Zobacz więcej